NEDERLAND SURINAME
Postbus 150 2280 AD Rijswijk (ZH) P.O. box 2944 Paramaribo
Visseringlaan 18 2288 ER Rijswijk (ZH) J.S. Lawtonlaan #3
T: +31.70.307.69.80 | F: +31.70.399.24.83 T: +597 43 77 45
DOWNLOAD ONZE FACTSHEETS
ENGINEERING DALI
CONSTRUCTIES LIOR
PROJECTSUPPORT BUITENRUIMTE

LEIDRAAD INRICHTEN OPENBARE RUIMTE (LIOR)

De kwaliteit van de openbare ruimte is gebaat bij nauwe onderlinge samenwerking tussen de personen en partijen die bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte betrokken zijn. Om efficiënt te kunnen beheren is een zekere mate van eenheid, eenduidigheid en gelijkvormigheid in de buitenruimte gewenst. Een actuele leidraad waarin het planproces, de basis inrichtingseisen en standaardoplossingen gestructureerd zijn vastgelegd en waarin beheerbewust ontwerpen en ontwerpbewust beheren de uitganspunten vormen is daarom onmisbaar.

Bij het opstellen van de Leidraad Inrichten Openbare Ruimte (LIOR) is het van belang dat er balans is in de betrokkenheid van de diverse vakgroepen, disciplines en functionarissen. Buro CITE is de partij die de LIOR volgens CROW-model samen met u kan vervaardigen en die
ervoor zorgt dat er een breed gedragen en integrale leidraad wordt gemaakt.

MEER INFO? BEKIJK ONZE: