NEDERLAND SURINAME
Postbus 150 2280 AD Rijswijk (ZH) P.O. box 2944 Paramaribo
Visseringlaan 18 2288 ER Rijswijk (ZH) J.S. Lawtonlaan #3
T: +31.70.307.69.80 | F: +31.70.399.24.83 T: +597 43 77 45
DOWNLOAD ONZE FACTSHEETS
ENGINEERING DALI
CONSTRUCTIES LIOR
PROJECTSUPPORT BUITENRUIMTE

KWALITEITSZORG

Bij Buro CITE wordt veel aandacht besteed aan kwaliteitszorg. Het binnen de organisatie van toepassing zijnde kwaliteitsmanagementsysteem is geënt op het beperken en beheersen van risico's en op het tijdig en goed uitvoeren van controles voordat producten en diensten aan de klant worden geleverd. Dit kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd volgens ISO9001. DNV-GL, de certificerende instelling, was onder de indruk van de wijze waarop het systeem door Buro CITE is opgezet, zoals in dit artikel is te lezen.

De kwaliteitszorg komt onder andere als volgt tot uiting:

  • Wij leveren duidelijke offertes die antwoord geven op uw vraag. De offerte vormt na opdrachtverlening de leidraad voor de door ons uit te voeren werkzaamheden.
  • Wij hanteren een systematische wijze van projectarchivering. Voor elk project voeren wij een risicoinventarisatie – inclusief het bepalen van beheersmaatregelen – uit en vervolgens monitoren wij de risico’s gedurende de uitvoering van de opdracht.
  • Wij passen standaard formats toe voor de te vervaardigen producten.
  • Wij hanteren checklists gedurende het gehele proces van het project.
  • Uitgaande stukken doorlopen eerst een intern controleprogramma.
  • Maandelijkse leveren wij voor alle projecten projectoverzichten.
  • Wij evalueren de uitgevoerde opdracht met de opdrachtgever.