NEDERLAND SURINAME
Postbus 150 2280 AD Rijswijk (ZH) P.O. box 2944 Paramaribo
Visseringlaan 18 2288 ER Rijswijk (ZH) J.S. Lawtonlaan #3
T: +31.70.307.69.80 | F: +31.70.399.24.83 T: +597 43 77 45
DOWNLOAD ONZE FACTSHEETS
ENGINEERING DALI
CONSTRUCTIES LIOR
PROJECTSUPPORT BUITENRUIMTE

BUITENRUIMTEMANAGEMENT

Buitenruimtemanagement staat volop in de belangstelling. Enerzijds stellen de gebruikers van de buitenruimte steeds hogere eisen aan de toegankelijkheid, beschikbaarheid en netheid en anderzijds staan de beheerbudgetten onder druk. In deze veranderde omstandigheden is het essentieel dat u beschikt over breed gedragen beleid, aan de hand waarvan het beheer en onderhoud op een planmatige en verantwoorde wijze wordt uitgevoerd.

Buro CITE helpt u bij het verwezenlijken van uw ambities en het benutten van de kansen die er zijn. Dit doen wij door u niet alleen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een (kwaliteits)visie en beleidskader, maar ook door nieuwe werkwijzen te implementeren binnen uw bestaande organisatie. Verder helpen wij u bij het uitvoeren van de beheercyclus door het opstellen van een Leidraad Inrichiting Openbare Ruimte (LIOR), beheerplannen en integrale onderhoudsplannen, het inzichtelijk maken van beheerkosten en het vervaardigen van uiteenlopende onderhoudsbestekken.